ب دخترانه
X
تبلیغات
رایتل

دخترانه

من خدایی دارم،که دراین نزدیکیست......


نه دران بالاها!


مهربان،خوب،قشنگ....


چهره اش نورانیست


گاه گاهی سخنی می گویید،


بادل کوچک من،


ساده ترازسخن ساده ی من


اومرامی فهمد!


اومرامی خواند،


اومرامی خواهد،


اوهمه دردمرا می داند....


یاداوذکرمن است،درغم درشادی


چون به غم من می نگرد،


ان زمان رقص کنان می خندم....


که خدایارمن است،


که خدادرهمه جا یادمن است.


اوخدایست که همواره مرامی خواهد،


اومرامی خواند،


اوهمه دردمرامی داند.


[ شنبه 21 مرداد 1396 ] [ 23:56 ] [ فاطمه ] نظرات (5)      قالب ساز آنلاین      


TEXT کپی کد حرفه ای قفل کردن کامل راست کلیک